DLA RODZICÓW

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a będący/a opiekunem prawnym dziecka, którego dane zostały poniżej prawidłowo wpisane, oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Horror House przy ul. Nowy Świat 52 w Warszawie i biorę pełną odpowiedzialność za jego udział w pokazie. Jednocześnie oświadczam, że w przypadku złamania przez niego jakiegokolwiek postanowienia regulaminu, przyjmuję do wiadomości, że nie będzie mi przysługiwało wobec organizatorów żadne roszczenie odszkodowawcze.

 

DANE OPIEKUNA:

DANE DZIECKA:

UWAGA WAŻNE!

Po wypełnieniu formularza należy odebrać pocztę (czasami wiadomość może trafić do folderu SPAM). Wydrukować i okazać ją w dniu wizyty wraz z legitymacją bądź innym dokumentem, którego numer został wpisany w powyższym oświadczeniu.


 

Firma Horror House Justyna Czarnecka z siedzibą przy ul. Nerudy 9/1, 01-926 w Warszawie informuje, że uzyskane w niniejszym oświadczeniu dane nie będą w żaden sposób przetwarzane, jak również przechowywane w żadnej bazie danych.

Po przedstawieniu są one kasowane i nie będą w żaden sposób wykorzystywane przez naszą firmę.

Informacje te są jednak niezbędne ze względu na udział osoby niepełnoletniej w przedstawieniu i odpowiedzialność opiekuna prawnego za taką osobę.

Zadzwoń
Prowadź